Privacyverklaring

Human Forward, hierna te noemen “Marjon Schiltman”, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Marjon Schiltman verzamelt, wat Marjon Schiltman daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 

Over Marjon Schiltman 

Marjon Schiltman is coach in relatie tot werk, loopbaan, vitaliteit, voeding, duurzame inzetbaarheid, stress & burn-out, zowel online als op locatie. De contactgegevens staan vermeld onderaan de website.

 

Welke persoonsgegevens Marjon Schiltman verwerkt

Marjon Schiltman kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Marjon Schiltman, en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail via de contactgegevens op de website aan Marjon Schiltman – Virtual assistant nu! verstrekt. Marjon Schiltman verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betalingsgegevens

 

Waarom Marjon Schiltman persoonsgegevens verwerkt

Marjon Schiltman verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Marjon Schiltman:
 • Marjon Schiltman heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Marjon Schiltman heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan Marjon Schiltman bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Voor welke doeleinden Marjon Schiltman gegevens verzamelt

Marjon Schiltman verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het versturen van een nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Marjon Schiltman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met Marjon Schiltman te delen. Marjon Schiltman kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die Marjon Schiltman gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Marjon Schiltman op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief geeft u Marjon Schiltman toestemming om uw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden. Om er echter zeker van te zijn dat u zich wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vraagt Marjon Schiltman u na inschrijving even te bevestigen dat u zich inschrijft. U kunt zich overigens op elk gewenst moment uitschrijven en uw gegevens aanpassen voor de nieuwsbrief via Mailchimp. Hoe staat vermeld onder aan de nieuwsbrief die u ontvangt.

 

Delen met anderen

Marjon Schiltman maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider (YourHosting en de AVG), die de website van Marjon Schiltman op zijn server heeft staan;
 • De partij (Mailchimp en de AVG) wiens dienstverlening Marjon Schiltman gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden;
 • De partij (Supersaas en de AVG) wiens dienstverlening Marjon Schiltman gebruikt om de digitale agenda te beheren;
 • De partij (Pluform en de AVG) wiens dienstverlening Marjon Schiltman gebruikt om contacten te onderhouden en de daarbij behorende uitwisseling van documenten en gegevens met opdrachtgevers;
 • De partij (Microsoft 365 Cloud – GDPR) wiens dienstverlening Marjon Schiltman gebruikt om gegevens te bewaren.

Het kan bovendien zo zijn dat Marjon Schiltman bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert Marjon Schiltman u vooraf.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Marjon Schiltman maakt gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren. Zie de scan van Cookiebot: compliancetest-www.virtual-assistant.nu . Functionele cookies zijn toegestaan.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Zie ook Cookie policy.

 

Social media

Op de website van Marjon Schiltman staan social media knoppen gekoppeld aan het profiel van Marjon Schiltman. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Supersaas agenda

Marjon Schiltman maakt gebruik van de digitale agenda van Supersaas. Deze voldoet aan de wet AVG. Lees hier meer over Supersaas en de AVG.

 

Pluform

Voor contacten met opdrachtgevers en het uitwisselen van data gebruikt Marjon Schiltman Pluform. Zij voldoen aan de wet AVG. Leer hier meer over Pluform en de AVG.

 

Bewaartermijnen

Marjon Schiltman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Marjon Schiltman de gegevens maximaal 24 maanden. Dit doet Marjon Schiltman vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie. 

Wat betreft factuurgegevens houdt Marjon Schiltman zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Marjon Schiltman drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Marjon Schiltman. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht aan u of een derde partij of verwijdering sturen naar info@virtual-assistant.nu. Marjon Schiltman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Marjon Schiltman verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat Marjon Schiltman kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Marjon Schiltman u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Beveiligen

Marjon Schiltman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marjon Schiltman maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u eventueel met Marjon Schiltman via haar website deelt niet inzien. Bovendien maakt Marjon Schiltman gebruik van een VPN-verbinding waneer zij op een andere locatie werkt dan de thuislocatie.

 

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marjon Schiltman verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marjon Schiltman op. Marjon Schiltman zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

 

Wijzigingen

Marjon Schiltman heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal Marjon Schiltman u informeren via haar website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2018.

 

Contact

 

Human Forward

Marjon Schiltman

info@virtual-assistant.nu